Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, to oznacza, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji Twojego zamówienia lub nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu. Nasza firma szanuje Twoje prawa, dlatego poniżej znajdziesz informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

I Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 • 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ROYAL KNITTING Sp. z o.o., ul. Witolda Lutosławskiego 5, 44-240 Żory, NIP: PL6511746198) o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu mogą Państwo wysłać do nas pismo pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • 4. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzór formularza odstąpienia od umowy (tutaj), z którego mogą Państwo skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy i stwierdzenia, czy rzecz zwrócona nie posiada widocznych wad zmniejszających jej wartość.
 • 9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin będzie zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • 10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • 11. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracana rzecz nosi widoczne ślady użytkowania mamy prawo do zatrzymania części wartości rzeczy w ramach odszkodowania za powstałe wady rzeczy.

II Informacje dotyczące oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi przez konsumenta (reklamacje)

 • 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
 • 2. Po wykryciu wady mają Państwo prawo:
  • a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy, kiedy wada jest nieistotna;
  • c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • d) żądać usunięcia wady.
 • 3. Ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania w terminie 14 dni.
 • 4. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres Royal Knitting SP. Z O.O., ul. Lutosławskiego 5, 44-240 Żory, a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.
 • 5. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy wadliwej ponosimy my.
 • 6. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania Państwu rzeczy.
 • 7. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.
 • 8. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów zawieranych z nami.
 • 9. Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@royalknitting.com